Mekanik Tesisat, binalarda yaşam standardını ve konforu arttırmaya yarayan ve binanın iç sistemini oluşturan elemanlar bütünüdür. Makine mühendisliği faaliyetlerine ait bir mühendislik dalıdır.

Bu, insan atardamar sistemiyle karşılaştırılabilir. Vücudumuzu saran derimizi binanın dışına, kemiklerimizi binanın sütun ve kirişlerine benzetirsek; Vücudumuzda dolaşan ve bir sistem oluşturan damarlara mekanik sistemler de denilebilir.

Genel olarak mekanik sistem planlama alanında verilen hizmetler şu şekilde sıralanabilir.

– Isıtma Sistemi
– Tesisat Sistemleri
– Yangın Söndürme Sistemi
– İklimlendirme
– Havalandırma Sistemi
– Güneş Enerjisi Sistemi
– Doğalgaz Sistemi
– Asansör Sistemi
– Basınçlı Hava Sistemi
– Medikal Gazlı Isıtma Sistemi
– Çamaşırhane ve Mutfak
– Buhar, Kondens, Kızgın Su ve Kızgın Yağ Sistemleri
– Yüzme havuzu sistemleri
– Mekanik otomasyon
– Teknik kontrollük

Diğer mekanik teçhizat ve her nevi tesisat için plan, proje, çizim, hesap ve ihale dokümanlarının hazırlanması ısıtma tesisatı, bina ve tesisatları ile bunların devreye alma işleriyle ilgili her türlü teknik denetim ve kontrollük hizmetleri, kanun ve yönetmeliklere, teknolojinin ve mesleğin genel ilke ve menfaatlerine uygun olarak uyum ve birlik içinde yürütülmektedir.

Mekanik tasarım, müşavirlik veya denetim işi yapan mühendisler, konut binaları için aşağıdaki hususları sağlayabilmelidir.

– Konfor
– İşlevsellik
– Güvenilirlik
– Sağlamlık
– Dayanıklılık
– En yeni teknolojilerle uyumluluk
– Düşük ilk yatırım maliyetleri
– Kullanım kolaylığı
– Kullanım ve bakım kolaylığı
– Kolay genişleme
– Enerji tasarrufu
– Çevresel doğruluk
– Teslim edilebilirlik