Sprinkler sistemleri yangın başlangıcında müdahale amacı taşır ve adını sistemin diğer ucunda bulunan sisleme ünitesinden alır. Söndürme sıvılarının kullanıldığı en etkili otomatik söndürme sistemlerinden biridir. Ani alevin geniş alanlara yayılması manuel müdahaleyi zorlaştıracağından tavana ve yana monteli otomatik sprinkler sistemleri müdahalede daha etkilidir. Yangını ve dumanı hızlı bir şekilde algılayan bir sistemle, yangına saniyeler içinde yanıt verir. Bu sayede yağmurlama sistemleri depo gibi ekonomik değeri yüksek olan yerlerde ekonomik kayıpların önüne geçilmektedir. Sulu söndürmenin hem A Tipi hem de C Tipi yangınlarda daha etkili olduğu gösterilmiştir. Bu nedenle sprinkler sistemleri gibi sulu söndürücülerin kullanıldığı sistemlerde büyük başarı sağlanmıştır.

Sistemde tek bir sprinklerin konuşlandırıldığı alanı hesaplayarak 9 ila 21 metrekarelik bir alanı tek elle söndürebilir ve alevlerin yayılmasını engelleyebilir. Birçok farklı geri dönüştürülebilir maddeye sahip fabrikalar veya daha geniş alana sahip diğer firmalar için en uygun söndürme sistemlerinden biridir.