Dalgıç pompa hacimsel olarak imalat gerçekleştirilen alanda tamamen su içerisinde çalışan pompa çeşididir. Dalgıç pompalarda motor, pompa gövdesinin yanına monte edilir. Motorun etrafındaki kapalı mahfaza, kısa devreye neden olabilecek sıvıların girmesini önleyerek motoru hasardan korumak için genellikle yağla doldurulur. Bu bağlantılar hermetik olarak yalıtılmıştır ve su geçirmezlik ve sızdırmazlık garanti edilir. Dalgıç pompaların avantajı, dış etkilerden bağımsız çalışmalarıdır.

Dalgıç pompada; sızdırmaz motor, pompa gövdesinde bulunan pervaneyi döndürmekle görevlidir. Pompanın, pompalanması gereken her şeyi filtreleyen bir giriş süzgeci olabilir. Çark döndükçe, basınç sıvıyı pompa girişine iter, çark sıvıyı hızlandırır ve çıkış hattına iter. Dalgıç pompaların havada çalışacak şekilde tasarlanmadıkları sürece tamamen dalgıç olmaları önemlidir. Pompanın suya daldırılması, pompayı doldurma ihtiyacını ortadan kaldırır ve kavitasyonu önler.