Kaplin, hareketi başka bir ekipmana aktarmak için kullanılan bir makine parçasıdır. Bu hareketin iletilmesinde mekanik titreşimleri ortadan kaldırmak için debriyaj kauçuğu adı verilen titreşimi sönümleyici bir malzeme kullanılmalıdır. Ortaya çıkan mekanik titreşimler makineye zarar verebilir ve kullanılmadığı zamanlarda hoş olmayan seslere neden olabilir. Üreticiye bağlı olarak mafsallar iki, üç veya çok parçalı olabilir (örn.
mil).
kaplin nedir
Makinelerin güvenli hareketinde önemli rol oynarlar; Takıldığı makineye göre sistemin en basit ve en ucuz parçası gibi görünen debriyajlar; Seçimine ve montajına dikkat edilmezse en pahalı üretim kalemi haline gelir.Bu, makinenin sık sık durmasına neden olur. Tüm mekanik (özellikle endüstriyel) işlerde üretim zincirindeki bir halkanın arızalanması tüm sistemi durma noktasına getireceğinden bağlantıların seçimi, montajı ve kontrolü son derece önemlidir. Burada yapılan hatalardan dolayı firmalarda üretim durur ve daha büyük kayıplar yaşanır. Genel olarak kontak elemanlarının görevi, güç kaynağı veya dönen eleman olan motor ile dönen eleman arasındaki bağlantıyı sağlamak ve böylece hareketi iletmektir. Uygulamada mekanik kontak elemanları olarak ek yerleri ve fitingler kullanılmaktadır.Bağlantı parçaları durumunda, bağlantı mekanik bağlantı ile yapılır. Bu nedenle iki mil arasındaki bağlantı veya bağlantının kesilmesi, mekanik bağlantı elemanının takılıp çıkarılması ile gerçekleştirilir; Bu sadece dönen mil sabitken mümkündür. Çiftleşmelerde bağlantı, mekanik veya fiziksel bir olaya (genellikle sürtünme) dayanır; Yani dönen mil dönmesine rağmen her an temas kurulabilir veya kesilebilir. Bağlantı parçaları, ayrılmaz konektörler olarak da bilinir ve
konektörler, serbest bırakma konektörleri olarak da bilinir.